Произвели монтаж системы видеонаблюдения на 48 камер на заводе ИФЗ, Санкт-Петербург

Произвели монтаж системы видеонаблюдения на 48 камер на заводе ИФЗ, Санкт-Петербург